Apeldoorn Huis Gemeente Links

Indische buurt

 

Apeldoorn heeft er met de Indische buurt een gemeentelijk beschermd stadsgezicht bij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bepaald dat de cultuurhistorische waarden van de wijk het waard zijn om te behouden.

Bebouwing

Omslag Nota over Indische BuurtHet stadsgezicht Indische buurt wordt begrensd door de Loolaan, Koning Lodewijklaan, Badhuisweg en de Sprengenweg. Maar wat is er nou zo bijzonder aan de buurt dat het college van b. en w. heeft besloten het gebied tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht te verklaren? "Onder andere de bebouwing die voor het merendeel bestaat uit kleine villa's en middenstandswoningen.

De architectuur in de wijk is divers en karakteristiek voor de periode 1880-1930, waarbij de invloed van de Neo-Renaissance en de Art Nouveau duidelijk herkenbaar is" aldus Sandra Minderhoud, beleidsmedewerker bij de afdeling Bouwtoezicht en Monumenten van de gemeente Apeldoorn. "De levendigheid van de woningen wordt vooral bepaald door de serres, erkers en portieken. Deze oude karakteristieke bebouwingsstructuur moeten we behouden. Daarnaast zijn ruim veertig panden zo waardevol en gaaf intact gebleven dat ze zijn aangewezen als monument."

Naast de woningen heeft de infrastructuur in de wijk ertoe bijgedragen dat de Indische buurt als beschermd stadsgezicht is aangewezen. Minderhoud: "Bijvoorbeeld de statige Loolaan en Koning Lodewijklaan, die deel uitmaken van het 18de eeuwse monumentale assenstelsel vanuit Paleis Het Loo. Ook details zoals de afwisseling in straatbreedtes, de grindstroken langs de weg en de laanbeplanting bepalen het karakter van de wijk."

Veranderingen

De naam Indische buurt dateert van na de aanleg van de huidige woonwijk. Op 15 oktober 1912 nam de gemeenteraad het besluit een groot aantal namen van de reeds bestaande straten en wegen in de wijk te wijzigen naar eilanden in de Indische Archipel. Begin jaren '90 heeft de afdeling Bouwtoezicht en Monumenten ge´nventariseerd welke wijken in Apeldoorn het waard zijn om te worden verklaard tot beschermd stadsgezicht. De Indische buurt is daar nu dus een van. "Door de aanwijzing als gemeentelijk beschermd stadsgezicht kunnen de cultuurhistorische waarden en daarmee de kwaliteit van de woonomgeving behouden blijven" zo verduidelijkt Minderhoud. "Dit kan ook door nieuwe bouwplannen te toetsen aan het bestemmingsplan waar de gemeente momenteel aan werkt. Voor veranderingen zoals het verbouwen van een woning moet ook een monumentenvergunning worden aangevraagd en ook door het bouwplan te toetsen aan het (nog in ontwikkeling zijnde, red.) architectuur- en welstandsbeleid blijft de cultuurhistorische waarde van de buurt behouden. Het is trouwens niet zo dat nu een bouwplan behoort te voldoen aan deze eisen er niets meer mogelijk is; nieuwbouw en veranderingen blijven mogelijk, mits aanvragers van een vergunning voldoen aan de gestelde criteria. Het gebied moet immers leefbaar blijven."