Apeldoorn Huis Gemeente Links

Zonne energie vanaf ons dak

 

Hoe werkt een zonneboiler?

Het water in een tuinslang die de hele dag in de zon heeft gelegen, kan al behoorlijk warm worden. Door het gebruik van zonneboilers maken we op een slimme manier gebruik van dat principe. Zelfs in de winter wanneer de zon maar een paar uur schijnt, kan een zonneboiler voldoende warm water maken voor het dagelijkse gebruik van warm tapwater. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector wordt op het dak geplaatst en vangt zonlicht op. Zo'n collector bestaat uit een donker gekleurd buizenstelsel dat afgedekt is met een vlakke glasplaat.
De vloeistof (bijvoorbeeld water) die door het buizenstelsel stroomt wordt verwarmd door het zonlicht. Bij felle zon kan de temperatuur van het water oplopen tot 90ºC. Het verwarmde water wordt bewaard in een voorraadvat. Wordt de warmwaterkraan geopend, dan stroomt het koude leidingwater via een warmtewisselaar door het opgewarmde water in het voorraadvat naar de kraan. Het water dat door het buizenstelsel van de zonne-collector loopt, wordt dus niet gebruikt als tapwater. Als het water niet warm genoeg is, dan wordt het naverwarmd door bijvoorbeeld de CV-ketel, de geiser of een warmtepomp tot de gewenste temperatuur.

 

  

  

 

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonnepanelen kan zonlicht direct in elektriciteit worden omgezet (‘zonnestroom’). Dit proces heet het fotovoltaïsch effect. De officiële benaming voor zonnepaneel is kortweg PV-paneel, naar het Engelse ‘photovoltaic panel’.

Een paneel bestaat uit meerdere kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Wij hebben 4 panelen.
Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal waartussen – onder invloed van het zonlicht – een spanningsverschil ontstaat. De zonne-energie wordt via een omvormer en een normale stekker direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Simpelweg door de stekker in het stopcontact te steken, heb je dus al groene stroom.