Rustplaatsen Paleis Het Loo hersteld

 

Als jogger lijkt dat wel een goed idee, rustplaatsen. Op 21 juni  tijdens het joggen foto's  gemaakt in het paleispark Het Loo van de op 20 juni  door Prinses Margriet geopende herstelde rustplaatsen. Dit mede vanwege het het 25-jarig bestaan van Paleis het Loo als Nationaal Museum.

 

Prent van Petrus Schenk uit 1697
Hierboven de prent en mijn foto onder elkaar, beide vanuit dezelfde plaats bezien. Goed te zien is het rots/ schelp partijtje voor in de vijver. Zie ook het paleis in de verte op de achtergrond. Hierboven de situatie met het blikveld als je je omdraait, dus bekeken vanuit de paleistuin (zowel mijn foto als de prent erboven).

 

Verdere info:
Tijdens archeologisch onderzoek in 2003 stuitten onderzoekers op restanten van een terras met overdekte zitplaatsen en een waterbassin. Onder meer werden oorspronkelijke waterleidingbuizen uit 1693 aangetroffen, die het water van de hoger gelegen Veluwe naar de tuin van Het Loo voerden. De bewaard gebleven fundamenten vormden samen met prenten en historische beschrijvingen het uitgangspunt voor het herstel.

September 2008 werd de reconstructie van de Boventuin van Paleis Het Loo voltooid. Wat nog restte om de presentatie van de formele tuin compleet te maken, was het herstel van de oorspronkelijke tuinafsluiting. Achter de Colonnades in de Boventuin bevond zich in de tijd van koning-stadhouder Willem III een terras met overdekte rustplaatsen (zitbanken), dat zicht bood op een lager gelegen bassin met een fontein en moza´ekwerk. Vanaf deze plek had men een uitzicht over het achterliggende natuurgebied.