Terug

 

Wat is Biogeologie?

Biogeologisch onderzoek vindt plaats op de grensvlakken van biologische en aardwetenschappelijke disciplines. Biogeologie is een snel groeiend veld van wetenschap waarin mondiale, regionale en lokale ecosystemen bezien worden in de context van een veranderend aards systeem. De variatie in bestudeerde tijd- en ruimteschalen maakt de biogeologie bij uitstek van belang voor een beter begrip van Global Change: de veranderende aarde.