Terug

Het parkje van Pythagoras in Apeldoorn

Een nieuw parkje. Om het te begrijpen: 

Zie de Wiskunde meisjes (meer over de Stelling van Pythagoras):

 

Het parkje is een Initiatief van Groen Links Apeldoorn

TEKST OP HET DOEK

Het parkje wordt aan twee kanten omgeven door stoeptegels van 30x30 cm. Door tegels te tellen kun je uitrekenen hoe groot die twee zijden zijn. Met de stelling van Pythagoras (A2+B2=C2) kun je nu de lengte van de derde zijde uitrekenen. A en B staan voor de rechthoekzijden en C voor de schuine zijde.

In stoeptegels is een cirkel gemaakt en een doorsnee. Door weer tegels te tellen kan je de straal uitrekenen en daarmee de oppervlakte van de cirkel met de stelling A=pi.r2

Pythagoraspark

Parkje van Pythagoras @ Apeldoorn by BreKev.

Nog meer weten over de Stelling van Pythogoras?

Zie deze links:

Mooie bewegende presentatie voor het onderwijs

Simpele uitleg