Vlaardingen Rivierzone Vlaardingse dichters Archief foto's Nieuwe Maas Links

 

Rivierzone Vlaardingen

28 november 2010,

Het is nog wachten op de start van de bouw van huizen aan de Galgkade (zie hieronder het bericht van juni 2009). Intussen stond in de 'Rivierzone Brichten' van juli 2010 het onderstaande bericht. Hte is maar heel langzaam dat er iets gebeurd....

Koningin Wilhelminahaven

Verder is er nieuws over een woningbouw project aan de Koningin Wilhelminahaven (zuidzijde). Daar komen 250 woningen. Zie hier het bericht van oktober 2010 daarover. 

 

27 juni 2009,

Huizen aan de Galgkade: start bouw nog in 2009

 

Lees hier de laatste Rivierzone brochure (februari 2008)

Lees hier de laatste Rivierzone berichten met o.a. info over Vijfsluizen (oktober 2007)

Zie samenvatting rapport duurzame ontwikkeling stationsgebied Vlaardingen (let op rollator vriendelijke routes!) Zie ook de Vouwposter

Berichten mei 2007

Berichten januari 2007

Berichten is een PDF bestand.Je hebt Adobe reader software nodig, als je die nog niet hebt: deze kan je gratis installeren (klik op onderstaand Adobe logo en volg de instructies).

 

Het project Rivierzone omvat de strook van ongeveer 5 kilometer lang, gelegen aan de Vlaardingse Nieuwe Maas, met een oppervlakte van 350 hectare. Het strekt zich uit van NS-station Vlaardingen-Oost/Vijfsluizen/A4 via de Koningin Wilhelminahaven, de Buitenhaven en de Oude Haven tot aan bedrijventerrein De Vergulde Hand als meest westelijke punt. Het gemeentelijke Projectbureau Rivierzone is het centrale aanspreekpunt voor alle Rivierzone-zaken. Het projectbureau voert overleg met betrokken burgers, bedrijven en instellingen en bereidt de politieke besluitvorming voor.

 

Vraag gemeente (mei 2005):

Uw mening over... kunst in de Rivierzone

Wat vindt u ervan?

Het uitzicht over het water, wordt in bijna alle beschrijvingen van de Rivierzone geroemd. Maar hoe zit het met de ‘kunst uit menselijke handen’?  Wat vinden de bewoners van de kunstwerken in hun buurt; zijn dat er genoeg, te weinig, te veel? Staat er eigenlijk wel een kunstwerk bij u in de buurt en zo ja, wat vindt u ervan?

Heeft u ideeën over kunst en wilt u meedenken over mogelijkheden?  rivierzone@vlaardingen.nl.

 

Hier is een stukje uit het rivierzone nieuws van december 2005:

Westhavenkade krijgt wandelpromenade 

Een opknapbeurt voor de historische Westhavenkade, de verbinding tussen de Rivierzone en de stad, daar is niemand op tegen. Een wandelpromenade langs de Oude Haven, mooie bankjes en sierlijke lantaarnpalen. Maar als zo’n opknapbeurt parkeerplaatsen kost, zijn er toch bezwaren.Vooral van ondernemers.Verslag van een informatieavond op het stadhuis. De gemeente heeft plannen om de Westhavenkade fraaier in te richten.De herinrichting is een onderdeel van de Rivierzoneplannen, maar past ook in het plan om de ‘Cultuurhistorische As’ van Vlaardingen (de gebieden rond het Buizengat, de Oude Haven en de Buitenhaven) aan te pakken.Deze zomer lag het voorlopig ontwerp voor herinrichting van de Westhavenkade ter inzage.Ook organiseerde de gemeente een informatieavond waar de plannen werden toegelicht. Op de informatieavond blijkt dat veel omwonenden en ondernemers de herinrichting wel waarderen. Sommige bewoners maken zich zorgen over de snelheidsremmende verkeersplateaus. Ze zijn bang dat er schade ontstaat aan de oude panden als er zware vrachtwagens over die plateaus denderen. Een bewoner oppert om vrachtwagens helemaal van de Westhavenkade te weren, maar dat stuit op grote bezwaren van de ondernemers. Die ondernemers zijn ook kritisch over de parkeermogelijkheden. In de nieuwe situatie zijn er minder parkeerplekken beschikbaar. Projectleider Gert de Goede zegt dat de gemeente nog bezig is met tijdelijke parkeerruimte, maar daarover is nog geen zekerheid. Een definitieve oplossing is er pas over een paar jaar,wanneer er in het Centrumgebied een of twee nieuwe parkeergarages gebouwd kunnen worden. Een aantal ondernemers heeft daar problemen mee.De heer Den Breems (Verfhandel Vermeer):‘We hebben de indruk dat de gemeente te snel wil. Ik vind dat we meer tijd moeten nemen om het plan goed uit te werken. Eerst moet er alternatieve parkeerruimte zijn.’ Gilbert de Wildt, eigenaar van Bierlokaal Petrus en het nieuwe Eetlokaal Petrus is ook kritisch over de parkeerplaatsen. Maar hij ziet ook pluspunten.‘Als ik zie hoeveel mensen hier elke dag stoppen om naar mijn pand te kijken, dan zeg ik: het is een goede zaak dat we de boel hier wat fraaier maken. ’De Wildt oppert om een parkeergarage te bouwen op de plaats van de Lijnbaanhallen. Dat idee vindt bijval. Gebiedsmanager Rob de Jonge licht toe dat zo’n garage inderdaad op de agenda staat. Het opknappen van de havenkades kan echter al beginnen voordat de plannen hiervoor definitief zijn. Naar aanleiding van de informatieavond heeft de gemeente gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners die specifieke vragen of ideeën hadden. In juli en augustus heeft de gemeente de inspraakreacties verwerkt. Als het goed is zullen burgemeester en wethouders deze maand nog een beslissing nemen en kunnen de werkzaamheden aan de Westhavenkade in oktober starten. 

 

 

 

 

Rivierzone deskundige

Voorlopers: Twee Brammen