Terug

Het Stationsgebied Vlaardingen Centrum

deel  van het Stad en Milieugebied Rivierzone Vlaardingen.

   

Visie: schets van het stationsgebied Centrum

Naast een beperkt aantal grondgebonden woningen komen er voornamelijk appartementen. Met dagelijkse

voorzieningen in zorg en welzijn en ruimte voor activiteiten. Sociale binding en ontmoeting is belangrijk, daarom is

er ruimte voor kleine horeca (van theehuis tot eetcafé) in de directe omgeving. er zijn recreatiemogelijkheden voor

iedereen, en zeker ook voor 55+’ers, zoals jeu de boules, bordspelen, fietsen, wandelen (met hond), trimmen en

ook bijvoorbeeld sauna. Voor sociale binding en zelfontplooiing zijn er ook ruimten voor hobby’s zoals bibliotheek,

muziekruimten, ateliers, cursusruimten, vrijwilligerswerk, wijkcentrum, kleine kantoorruimte/ bedrijfsruimten,

gezamenlijk groenbeheer.

Rolstoel en rollatorvriendelijke routes

Een goede veilige verbinding met de omgeving is heel erg belangrijk, inclusief korte, heldere en aantrekkelijke

looplijnen tussen het station en de belangrijkste voorzieningen en bedrijven (bijvoorbeeld Unilever).

Langzaam verkeer bepaalt er het straatbeeld, inclusief rolstoel- en rollatorvriendelijke routes. en ook: goede,

veilige (sociaal en verkeer) en duidelijke verbindingen met de stad, de voorzieningen en het water, veilige

oversteekplaatsen, voldoende parkeergelegenheid (ondergronds, niet zichtbaar in de openbare ruimte),

goed openbaar vervoer. De dijk kan een verbindend element vormen, vooral voor wandelaars en fietsers.

Rustplekken niet te ver van elkaar bevorderen de gebruiksmogelijkheden voor ouderen, en de sociale contacten.

essentieel is dat de buitenruimte ontmoeting mogelijk maakt door het onderscheid tussen privé, semi-openbaar en

openbaar goed en helder vorm te geven. Dit maakt tevens een zonering in geluidsniveau mogelijk. Met stille privé

buitenruimten die een groot deel van het jaar ruimte bieden voor rust, doordat ze overdekt en ruim zijn.

De semi-openbare ruimte, nabij de woning, is ingericht voor de ontmoeting: redelijk stil en zonnig met bijvoorbeeld

geluidmaskers en gezamenlijk groenbeheer. De openbare ruimte is voor activiteiten waar geluid en levendigheid

mag zijn en heeft een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, ook voor bezoekers en passanten. er is aandacht voor

bereikbaarheid voor iedereen, openbaar toilet, uitrustplekken, educatie (kleinkinderen), groen en/of water.

Het wordt een groene wijk midden in de stad, met waar mogelijk water om het ervaren van de dijk te versterken.

Zorgvuldig gekozen en geplaatste planten dragen bij aan schoon wonen doordat ze zuiveren, schoonspoelen en

een frisse indruk geven. De openbare ruimte wordt kwalitatief hoogwaardig en beheerbewust ontworpen en goed

onderhouden. De inrichting van het gebied waarborgt de sociale veiligheid, onder andere door te zorgen voor zicht

op de openbare ruimte vanuit de woningen en door een goede verlichting.

 

Kwaliteitsclusters

Onderscheid in vier relevante kwaliteitsclusters, op basis van een prioriteitstelling in de georganiseerde

workshops, te weten: Verkeer en milieu, Fysieke buitenruimte, energie en Sociale aspecten. Binnen deze

clusters zijn kansen/opgaven en kwaliteitsambities geformuleerd met concrete acties en maatregelen.

Deze aanpak maakt(e) het makkelijker samenhang te creëren tussen kwaliteiten en maatregelen (elkaar

versterkend dan wel maatregelen die met elkaar op gespannen voet staan