Terug

 

mei 2011,

Het monument en de plek waar de as van Eddy van Vliet is uitgestrooid NU: dit is exact de plek waar het monument stond. Verontwaardiging is terecht. Even verder kijkend op deze plek: de nieuwe huisartsen praktijk, zie de poëzie schuren van Grensland op de achtergrond. Trek uw eigen conclusies. 

13 april 2011 (Nieuwsblad),

In memoriam-venster Eddy Van Vliet verdwenen

WATOU - Het voorbije weekend werd in een weide aan het 'Grensland' in Watou het In memoriam-venster ter nagedachtenis van dichter Eddy Van Vliet weggenomen. Noch zijn goede vriend Gwy Mandelinck, noch het stadsbestuur waren op de hoogte.
In 2002 had dichter Eddy Van Vliet enkele dagen vóór zijn dood aan zijn vriend Gwy Mandelinck, toen organisator van de Poëziezomer van Watou, gevraagd om zijn as te verstrooien in Watou. Gwy had dit ter harte genomen en had daarvoor ook een memoriaal laten ontwerpen door Stefan Beel. Dit grafmonument werd geplaatst op private grond, in een weide nabij de Kapelaanstraat. Sinds het voorbije weekend is het daar echter verdwenen. Gwy Mandelinck: 'Ik ben geschokt en erg ontgoocheld. Toen ik het nieuws vernam, was dit een mokerslag in mijn gezicht. Eddy was een van mijn beste vrienden. Ik heb eigenhandig zijn as verstrooid in de weide, daar in het Grensland, zoals hij aan mij gevraagd had. Dit is grafschennis. Ik heb het gevoel dat Eddy voor de tweede keer gestorven is.'

Nieuwe eigenaar
Gwy Mandelinck, die ondertussen in Brugge woont, had een overeenkomst met de eigenaar van de grond, dokter Jean-Pierre Verhoeve. Het grafmonument mocht op de weide blijven staan zolang hij leefde. Onlangs heeft de eigenaar zijn grond echter verkocht en de nieuwe eigenaar heeft het venster nu laten wegnemen. 'Ik hoor dat het de assistente is die de praktijk van dokter Verhoeve zal overnemen. Ik ken die dame niet. We gaan zeker stappen ondernemen om het kunstwerk terug te krijgen, als het tenminste nog niet vernietigd is.'

Stadsbestuur zoektoplossing
Gwy Mandelinck maakt ook gewag van een brief uit december 2008, waarin het in memoriam-venster geschonken wordt aan het Poperings stadsbestuur. Burgemeester Christof Dejaegher reageert verbaasd: 'Dit zegt me niets. Ik zou dat moeten laten nakijken. Maar in elk geval gaat het om een kunstwerk geplaatst door een derde op het privé-eigendom van een andere derde. Ik vind het wel pijnlijk voor de nabestaanden dat dit niet vooraf gemeld werd.'

Het stadsbestuur is bereid te zoeken naar een oplossing. 'We zijn als stad bereid om het monument te gaan ophalen en het te bewaren. We zullen uitkijken naar een tijdelijke locatie waar we het kunnen opstellen, in afwachting van een definitieve oplossing. Recent werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Watou goedgekeurd. Binnen dit plan is voorzien dat er een uitbreiding van de begraafplaats komt, vlak naast de weide waar het grafmonument stond. Het venster kan dus over enkele jaren perfect geïntegreerd worden in deze nieuwe begraafplaats, en er bovendien een meerwaarde aan geven.' Meteen zou Eddy Van Vliet hiermee ook zijn laatste rustplaats krijgen.

Dokter Joke Barrezeele, die het huis van dokter Verhoeve samen met haar man heeft gekocht, geeft liever geen commentaar. Ze bevestigt wel dat het kunstwerk nog bestaat. Er komt dus hoogstwaarschijnlijk een oplossing voor het In memoriam-venster Eddy Van Vliet.

 

15 april, 2011 (Nieuwsblad),

 

Oplossing voor in memoriam Eddy Van Vliet

POPERINGE - Er is een oplossing in de maak voor het grafmonument van dichter Eddy Van Vliet. Dat stond opgesteld in een weide langs de Kapelaanstraat in Watou, maar de nieuwe eigenaars namen het eerder deze week weg. De verdwijning van het monument werd door heel wat inwoners opgemerkt.
Gwy Mandelinck, de vroegere organisator van de Kunstzomer van Watou, had het monument voor zijn overleden vriend laten plaatsen. Het stond op de plaats waar Mandelinck de as van Eddy Van Vliet in 2002 had uitgestrooid, op uitdrukkelijke vraag van de dichter. Het monument staat nu afgeschermd op het eigendom van de nieuwe eigenaars en is niet zichtbaar voor het publiek.

Het stadsbestuur van Poperinge had aangeboden een voorlopige plaats te zoeken voor het monument. Maar intussen zijn de familieleden van Eddy Van Vliet samen met Mandelinck en de nieuwe eigenaars overeengekomen om het grafmonument weg te halen. Het krijgt een nieuwe plaats in de voortuin van het vroegere huis van Mandelinck in Watou. De nieuwe eigenaars van dit huis hebben er geen probleem mee om dit hier te zetten.