Terug

Het verhaal van 'Het roeren van de oceaan'

Voordat de wereld begon werden de Goden (Devas) voortdurend bedreigd door de Demonen (Asuras). De Goden vroegen toen hulp aan Vishnu. Die adviseerde hen om te proberen de hand te leggen op een bepaald soort nectar ('amrita') en die te drinken. Dat zou onsterfelijkheid garanderen. Die nectar lag echter diep in de oceaan van melk. De Goden zouden dat nooit alleen kunnen ophalen, daarvoor was de hulp van de demonen  nodig. Ze spraken af met de demonen dat die ook de helft van de nectar zouden krijgen. Toen ze het eens waren werd de kosmische berg in de oceaan geplaatst (Mandhara). Deze berg werd de 'roerder' en de slang die eromheen werd gedraaid werd het 'touw' waaran een de ene zijde (de kop) de demonen trokken en aan de andere zijde de Goden (de staart). Zo werd er geroerd. De berg dreigde echter te zinken, daarom nam Vishnu de gedaante aan van een schildpad en nam de berg op zijn rug. Tijdens het roeren kwamen er allerelei fantatstische wezens en objecten (juwelen) naar boven. Ook kwamen er giftige dampen vrij. Gelukkig kon Shiva die onmiddellijk inslikken, anders was het heelal vernietigd. De objecten werden eerlijk verdeeld tussen de goden en demonen. Ook kwamen er vele nymphen (apsaras) omhoog en goden zoals Lakshmi (de godin van geluk en fortuin) en Varuni, de godin die de alcohol heeft bedacht (!). Ook kwamen er beesten omhoog: een goddelijke koe, verschillende olifanten en een 7 koppig paard.

Links de goden (Devas) en rechts de demonen (Asuras) Let op het schildpad en alle spullen, goden en beesten die uit de oceaan kwamen  

De demonen eisten hun deel van nectar die was bovengekomen. Vishnu schond de afspraak door snel de vorm van een heel knappe vrouw aan te nemen (Mohini) die vervolgens de demonen zo kon afleiden dat de nectar uitgedeeld kon worden aan de goden. Deze werden vervolgens zo sterk dat ze de demonen voorgoed versloegen en de heersers van het universum werden.

let op de gifige dampen

 

luchthaven van Bangkok

Betekenissen

Het verhaal vertegenwoordigt de drang van de mens om onsterfelijkheid te bereiken. Dit met name door concentratie, het beheersen van verlangens en zelfopoffering.

Devas (het goddelijke) en Asuras (het duivelse) vertegenwoordig de positieve en de negatieve aspecten in de mens. De participatie van zowel Devas als Asuras is nodig om onsterfelijkheid te bereiken. Het positieve en negatieve worden ingezet voor een gemeenschappelijk doel.
De oceaan van melk is het menselijke bewustzijn. Dat is als een oceaan terwijl de gedachten en de emoties de golven in de oceaan zijn.
Mandhara (de berg), symboliseert concentratie. Het woord Mandhara wordt samengesteld uit twee woorden Mana (het bewustzijn) en Dhara wat betekent één lijn. Deze rechte lijn houden is slechts mogelijk door een mentale concentratie.
Vasuki (de slang) symboliseert de verlangens van de mens. Het staat hier voor het beheersen van je verlangens.
Het vergift van Halahala symboliseert het lijden en pijn waar je doorheen moet als je via de concentratie onsterfelijkheid probeert te bereiken.
Lord Shiva, Mohini, Lakshmi etc. Er is nog veel meer te vertellen! Daarover wellicht een andere keer...

Nog een paar plaatjes en links:

zie o.a. het zevenkoppig paard, schildpad Vishnu in al zijn gedaantes. Let op de zevenkoppige slang.

Link 1 : Indian Epics and stories: The churning of the ocean

Link 2: Veloasia: Churning of the ocean